Sekretariat:  tel. 882 341 967

Księgowość:  tel. 882 341 967

Fax: 91 485 48 84 

Portiernia:  tel. 91 48 35 123 

Dyrekcja:  tel. 511 456 144

Wychowawcy:  tel. 882 341 969

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124

71-080 Szczecin 

 

sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

BURSA-TS.SZCZECIN.PL
BURSA-TS.SZCZECIN.PL

Czesne

Koszty pobytu w Bursie salezjańskiej w roku szkolnym 2021/2022

 

- Opłata stała 170 zł

- Wyżywienie:

     - śniadanie: 4 zł

     - obiad 9 zł

     - kolacja 4 zł

 

Śniadania i kolacje są obowiązkowe. Zwolnieniu podlegają jedynie obiady jeżeli:

- wychowanek stołuje się w innej stołówce szkolnej,

- jest nieobecny z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych.

 

Przewidywany koszt pobytu i wyżywnienia
w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2021/2022:

Przewidywana średnia opłata miesięczna w roku szkolnym 2021/2022 to 465,60 zł.

 

Wszystkie weekendy są wyjazdowe, koszt pozostania na weekend w bursie to 38 zł. Cena za pobyt weekendowy zawiera pełną opiekę oraz śniadania i kolacje. W weekendy kuchnia nie serwuje obiadów. 

 

UWAGA!!! OD 01.01.2022 KOSZT POBYTU W BURSIE W WEEKENDY BĘDZIE WYNOSIŁ 50 ZŁ/OSOBY ZA WEEKEND!!!

 

Wpłat należy dokonywać na numer konta bankowego: 

 

nr 92 1600 1084 1844 7229 2000 0001(PLN)

 

lub w kasie Zespołu Szkół Salezjańskich w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 124, do 10. dnia każdego miesiąca. Nieuzasadnione nieuiszczenie, lub zaleganie z opłatami może skutkować skreśleniem z listy wychowanków. W razie niemożności uiszczenia opłaty w terminie prosimy o kontakt z dyrekcją placówki.