Kolacja : 6 zł

Obiad : 13 zł

Śniadanie : 6 zł

Opłata stała: 200 zł

Wszystkie weekendy są wyjazdowe, koszt pozostania na weekend w bursie to 50 zł. Cena za pobyt weekendowy zawiera pełną opiekę oraz śniadania i kolacje. W weekendy kuchnia nie serwuje obiadów. 

 

Wpłat należy dokonywać na numer konta bankowego: 

 

nr 92 1600 1084 1844 7229 2000 0001(PLN)

 

lub w kasie Zespołu Szkół Salezjańskich w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 124, do 10. dnia każdego miesiąca. Nieuzasadnione nieuiszczenie, lub zaleganie z opłatami może skutkować skreśleniem z listy wychowanków.

 

W razie niemożności uiszczenia opłaty w terminie prosimy o kontakt z dyrekcją placówki. 

 

 

O rezygnacji z obiadów serwowanych na stołówce bursy należy powiadomić pisemnie dyrekcję bursy. Można to zrobić za pomocą dołączonego pliku lub mailowo. Odliczeniu podlegają jedynie obiady zgłoszone przed ich wydaniem. Nie odlicza się obiadów niezgłoszonych, które zostały już przygotowane. 

Śniadania i kolacje są obowiązkowe. Zwolnieniu podlegają jedynie obiady jeżeli:

- wychowanek stołuje się w innej stołówce szkolnej,

- jest nieobecny z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych.

Koszty pobytu w Bursie Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2022/23

 

Czesne

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124

71-080 Szczecin 

 

Sekretariat:  tel. 882 341 967

Księgowość:  tel. 882 341 967

Fax: 91 485 48 84 

Portiernia:  tel. 91 48 35 123 

Dyrekcja:  tel. 511 456 144

Wychowawcy:  tel. 882 341 969