Sekretariat:  tel. 882 341 967

Księgowość:  tel. 882 341 967

Fax: 91 485 48 84 

Portiernia:  tel. 91 48 35 123 

Dyrekcja:  tel. 511 456 144

Wychowawcy:  tel. 882 341 969

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124

71-080 Szczecin 

 

sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

BURSA-TS.SZCZECIN.PL
BURSA-TS.SZCZECIN.PL

Czesne

Koszty pobytu w Bursie salezjańskiej w roku szkolnym 2021/2022

 

- Opłata stała 170 zł

- Wyżywienie:

     - śniadanie: 4 zł

     - obiad 9 zł

     - kolacja 4 zł

 

Śniadania i kolacje są obowiązkowe. Zwolnieniu podlegają jedynie obiady jeżeli:

- wychowanek stołuje się w innej stołówce szkolnej,

- jest nieobecny z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych.

O rezygnacji z obiadów serwowanych na stołówce bursy należy powiadomić pisemnie dyrekcję bursy. Można to zrobić za pomocą dołączonego pliku lub mailowo. Odliczeniu podlegają jedynie obiady zgłoszone przed ich wydaniem. Nie odlicza się obiadów niezgłoszonych, które zostały już przygotowane. 

 

Przewidywany koszt pobytu i wyżywienia
w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2021/2022:

Przewidywana średnia opłata miesięczna w roku szkolnym 2021/2022 to 465,60 zł.

 

Wszystkie weekendy są wyjazdowe, koszt pozostania na weekend w bursie to 38 zł. Cena za pobyt weekendowy zawiera pełną opiekę oraz śniadania i kolacje. W weekendy kuchnia nie serwuje obiadów. 

 

UWAGA!!! OD 01.01.2022 KOSZT POBYTU W BURSIE W WEEKENDY BĘDZIE WYNOSIŁ 50 ZŁ/OSOBY ZA WEEKEND!!!

 

Wpłat należy dokonywać na numer konta bankowego: 

 

nr 92 1600 1084 1844 7229 2000 0001(PLN)

 

lub w kasie Zespołu Szkół Salezjańskich w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 124, do 10. dnia każdego miesiąca. Nieuzasadnione nieuiszczenie, lub zaleganie z opłatami może skutkować skreśleniem z listy wychowanków. W razie niemożności uiszczenia opłaty w terminie prosimy o kontakt z dyrekcją placówki.