Zainspirowani 

św. Janem Bosko

Bursa salezjańska w Szczecinie, przy pomocy wykwalifikowanej i oddanej kadry wychowawców i duchownych, stara się wychowywać młodych chłopców na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan. W naszej pracy czerpiemy inspirację z życia i działalności naszego patrona św. Jana Bosko, nazwanego Ojcem i Nauczycielem młodzieży. 

 

Ten XIX-wieczny włoski duchowny wyprzedził swoją epokę poprzez wprowadzenie do procesu wychowania rozwiązań, które dotychczas uważane były za niemożliwe. Postanowił on przede wszystkim, że w procesie wychowania należy odstąpić od wymierzania kar, zwłaszcza surowych, czy upokarzających. Całość swojej pracy wychowawczej oparł na przyjaźni, która powinna być spoiwem łączącym wychowawcę z wychowankiem. Troskliwa i kreatywna obecność wychowawcy, nazwana asystencją, ma prowadzić do tego, aby wychowanek nie miał ani okazji, ani ochoty na dokonywanie czynów, które mogłyby skutkować problemami w życiu dorosłym. Jako pierwszy w historii docenił walory sportu, jako środka formacji fizycznej, duchowej i patriotycznej młodzieży. Swoje życiowe doświadczenie zawarł w krótkiej łacińskiej sentencji: Da mihi animas, caetera tolle, co oznacza: Daj mi duszę, resztę zabierz

 

Aby przedłużyć w czasie swoje dzieło wychowawcze założył w Kościele  dwa zgromadzenia zakonne (Towarzystwo Salezjańskie oraz Córki Maryi Wspomożycielki), które do dziś prowadzą dzieła wychowawcze dedykowane ludziom młodym. Obecnie Rodzina Salezjańska to ogromny ruch, który nie ogranicza się jedynie do zgromadzeń założonych przez św. Jana Bosko. Na wszystkich kontynentach, ponad 100 tys. zakonników, zakonnic oraz ludzi świeckich zaangażowanych jest na co dzień w pielęgnowanie idei pedagogicznej św. Jana Bosko, nazwanej systemem prewencyjnym. 

 

Dziś św. Jan Bosko uważany jest za jednego z prekursorów personalizmu chrześcijańskiego w wychowaniu. Czczony jest jako patron sportowców, olimpiady, zawodów sportowych, streetworkerów oraz wychowawców i wychowanków chrześcijańskich. 

 

O nas

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124

71-080 Szczecin 

 

Sekretariat:  tel. 882 341 967

Księgowość:  tel. 882 341 967

Fax: 91 485 48 84 

Portiernia:  tel. 91 48 35 123 

Dyrekcja:  tel. 511 456 144

Wychowawcy:  tel. 882 341 969