Ku dojrzałości

Okres dojrzewania to jeden z najważniejszych etapów życia człowieka. W tym czasie kształtują się  postawy, które w dorosłym życiu będą stanowiły podstawę do budowania dobrych relacji z innym oraz pozytywnej wizji własnej osoby. Jednym z podstawowych wyzwań stojących przed dorastającym chłopcem jest osiągnięcie niezależności i samodzielności, które pozwolą mu na podjecie życiowych wyzwań. 


W odpowiedzi na rodzące się w naszych wychowankach potrzeby integralnego rozwoju całej osoby w naszej bursie stworzyliśmy wachlarz możliwości formacyjnych. Wszyscy chłopcy obecni w bursie raz w tygodniu uczestniczą we wspólnotowej Mszy świętej celebrowanej przez kapłanów pracujących w naszym dziele, lub zaproszonych do niego. 


Chłopcy mogą skorzystać z wielu elementów formacyjnych, m.in. z oferty Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych, które spotykają się na terenie naszej bursy każdego tygodnia. Chętni chłopcy mogą zaangażować się w służbę liturgiczną, jako ministranci, lektorzy, kantorzy, lub obsługa muzyczna mszy świętych. Każdemu wychowankowi oferowana jest możliwość swobodnego dostępu do sakramentu pokuty oraz indywidualnej rozmowy z salezjaninem. Do tradycji bursy należy również organizowanie wyjazdów formacyjnych, takich jak pielgrzymki krajowe i zagraniczne, wyjazdy turystyczno-formacyjne, czy wyjazdy związane ze świętami narodowymi.


Wiemy, że formacja człowieka jest procesem bardzo delikatnym, wymagającym osobistego zaangażowania i chęci, dlatego pozostawiamy naszym wychowankom swobodę decydowania o skorzystaniu z propozycji formacyjnych. Jedynym wspólnym momentem formacyjnym pozostaje cotygodniowa Msza święta, która jest również okazją do przekazania najważniejszych informacji dotyczących aktualnych spraw "wspólnoty bursianej".  Formacja

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124

71-080 Szczecin 

 

Sekretariat:  tel. 882 341 967

Księgowość:  tel. 882 341 967

Fax: 91 485 48 84 

Portiernia:  tel. 91 48 35 123 

Dyrekcja:  tel. 511 456 144

Wychowawcy:  tel. 882 341 969