25 stycznia 2022

Nauka zdalna od 27 stycznia 2022r.

Od najbliższego czwartku rząd wprowadza po raz kolejny nauczanie zdalne w niektórych typach szkół. W zwiazku z tym konieczną jest reorganizacja pracy bursy na ten czas.

 

W czasie nadchodzącego nauczania zdalnego drzwi bursy pozostaną otwarte dla kilku kategorii uczniów:

 

- odbywajacych praktyki zawodowe, kursy, szkolenia

- biorących udział w treningach, zawodach sportowych, itp. 

- maturzystów dla których szkoły organizują nauczanie zdalne

- pobierajacych nauki w trybie stacjonarnym

- uczniów, którzy z różnych przyczyn muszą przebywać w Szczecinie (prawo jazdy, badania lekarskie, korepetycje, konsultacje przedmiotowe, itp.)

- każdego ucznia, który w miejscu zamieszkania nie może komfortowo pobierać nauki w trybie zdalnym (brak dostępu do Internetu, brak sprzętu, nieodpowiednie waunki lokalowe, jakakolwiek inna przyczyna).

 

Prosimy o terminowe zgłaszanie nieobecności wychowanków w aplikacji bursianej tak, aby nie musieli Państwo płacić za przygotowywane posiłki!

 

Informujemy, że nieobecność w bursie w lutym 2022 roku (okres ferii i nauczania zdalnego) nie znosi obowiązku uiszczenia opłaty stałej za miesiąc w wysokości 170 zł. Zgłoszenie nieobecności spowoduje natomiast odliczenie wszystkich opłat za posiłki w danym dniu. 

 

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124

71-080 Szczecin 

 

Sekretariat:  tel. 882 341 967

Księgowość:  tel. 882 341 967

Fax: 91 485 48 84 

Portiernia:  tel. 91 48 35 123 

Dyrekcja:  tel. 511 456 144

Wychowawcy:  tel. 882 341 969