11 marca 2022

Podziękowanie za pomoc Ukrainie

 

Za nami dwa tygodnie pomocy uchodźcą z Ukrainy. Mieszkańcy Bursy salezjańskiej na Ku Słońcu podzielili się miejscem z osobami szukającymi schronienia. Obecnie na terenie ośrodka przebywają 43 osoby. Serdecznie dziękujemy wychowankom za otwarte serca, gotowość do podzielenia się miejscem i za ogromną pomoc wyświadczoną potrzebującym podczas dwóch tygodni zbiórki żywności i kosmetyków. 

 

Akcję odbioru, sortowania i pakowania darów prowadziliśmy przez tydzień, codziennie od godz. 7.00 do 20.00. Każdego dnia było w nią zaangażowanych kilkaset osób. Początkowo byli to salezjanie, nauczyciele, pracownicy, rodzice, uczniowie i wychowankowie szkoły i bursy oraz dzieci z domu dziecka z naszego dzieła, ale dołączyło do nich wielu wolontariuszy – mieszkańców Szczecina i okolic. Każdego dnia dary przywoziło kilka tysięcy osób. 3 marca zakończyliśmy odbiór darów, zaś 1 marca 2022 uruchomiliśmy konto bankowe dedykowane pomocy uchodźcom, których przyjęliśmy. 

 

Oprócz zakwaterowania i wyżywienia, zapewnienia odzieży, art. higienicznych i innych, udzielamy wsparcia poprzez:

  • nawiązanie współpracy i wyznaczenie koordynatora z j. ukraińskim ds. kontaktów z dedykowanym ośrodkiem zdrowia, umawianie wizyt lekarskich, itp.;
  • transport;
  • zapewnienie tłumaczy i pomoc w załatwianiu wszystkich niezbędnych spraw (w tym urzędowych);
  • dostarczanie obiadów na dworzec dla przyjeżdżających uchodźców;
  • zorganizowanie całodniowej świetlicy dla dzieci (wyposażenie pomieszczenia, zapewnienie zabawek, itp.);
  • organizację zajęć świetlicowych w j. ukraińskim;
  • zapewnienie zajęć w przedszkolu dla młodszych dzieci;
  • naukę j. angielskiego dla przedszkolaków;
  • organizację nauki j. polskiego dla dzieci i dorosłych;
  • zapewnienie opieki psychologa i pedagoga w j. ukraińskim;
  • pośrednictwo w j. ukraińskim w poszukiwaniu pracy;
  • organizację koncertu charytatywnego z ukraińskimi muzykami i śpiewakami, z Zespołem Szczecinianie.

 

Dzieło uruchomiło również specjalny numer kontra z ofiarami na pomoc uchodźcą oraz zrzutkę w Internecie.

 

KONTO BANKOWE:

Numer rachunku: 12 1600 1084 1844 7225 6000 0006
Tytuł przelewu: Pomoc uchodźcom z Ukrainy

 

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124

71-080 Szczecin 

 

Sekretariat:  tel. 882 341 967

Księgowość:  tel. 882 341 967

Fax: 91 485 48 84 

Portiernia:  tel. 91 48 35 123 

Dyrekcja:  tel. 511 456 144

Wychowawcy:  tel. 882 341 969