13 czerwca 2024

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH 

Po półrocznym wdrażaniu Standardów Ochrony Małoletnich w Bursie Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie, będącej wypełnieniem obowiązków płynących z tzw. "Ustawy Kamilka" pragniemy przedstawić Państwu tekst Standardów, który obowiązywać będzie od dnia 01 sierpnia 2024 roku.

 

Poprawiony tekst jest wynikiem ewaluacji skuteczności dotychczasowych Standardów wprowadzonych w placówce. zasadnicza część dokumentu nie uległa zmianie, jednak zawiera on pewne różnice w stosunku do poprzedniego teksu. Są to, m.in:

 

- terminy zawarte w dokumencie [Słowniczek pojęć]

- zasady ochrony wizerunku wychowanka

 

Prosimy o zapoznanie się z nowym brzmieniem dokumentu przed podpisaniem umowy o pobyt w roku szkolnym 2024/2025.

 

Tekst Standardów dostępny jest pod linkiem.

 

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124

71-080 Szczecin 

 

Sekretariat:  tel. 882 341 967

Księgowość:  tel. 882 341 967

Fax: 91 485 48 84 

Portiernia:  tel. 91 48 35 123 

Dyrekcja:  tel. 511 456 144

Wychowawcy:  tel. 882 341 969