02 stycznia 2023

Zmiana adresów e-mail

W celu zapewnienia lepszej obsługi i komunikacji pomiędzy rodzicami i Bursą od dnia 01.03.2023 w Bursie obowiązywać będą nowe, jednolite wzory adresów e-mail. Dotychczasowe adresy e-mail będą odbierane jedynie do 28.02.2022 roku, po tym czasie komunikacja za ich pośrednictwem będzie niemożliwa.

 

Adresy poczty e-mail obowiązujące od dnia 01.03.2023 roku:

 

Dyrektor Bursy: dyrektor@bursa-ts.szczecin.pl

 

Sekretariat: sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

(sprawy administracyjne, zaświadczenia, pisma, itp.)

 

Księgowość: ksiegowosc@bursa-ts.szczecin.pl

(sprawy ekonomiczne, płatności za wyżywienie i pobyt)

 

Pedagodzy: pedagog@bursa-ts.szczecin.pl

 

Wychowawcy: wychowawcy@bursa-ts.szczecin.pl

 

Stołówka: stolowka@bursa-ts.szczecin.pl

(wyżywienie w Bursie - bez spraw finansowych)

 

Powyższych adresów można używać od dnia 09.01.2023 r.

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124

71-080 Szczecin 

 

Sekretariat:  tel. 882 341 967

Księgowość:  tel. 882 341 967

Fax: 91 485 48 84 

Portiernia:  tel. 91 48 35 123 

Dyrekcja:  tel. 511 456 144

Wychowawcy:  tel. 882 341 969